fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

ปีการศึกษา 2566
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
    1101-8319 สอนขับรถยนต์
   
    1101-2303 งานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
     1104-1301 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างก่อสร้าง
    110ุ6-2305 ช่างไม้ DIY งานตกแต่งบ้าน
   
    110ุ6-2304 ช่างทำกรอบรูป
   
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
    1204-1325 โปรแกรม Adobe Photo Shop ผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์
     
     1204-1324 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านกราฟิก แบบเวคเตอร์ Adobe illusstrator
     
     1204-1306 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน
     
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
    1401-1316  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า(ต้องผ่านวิชาเทคนิคการทำแบบตัดเสื้อผ้า)
     
    1401-1302 เสื้อเบื้องต้น
     
    1401-1304 เสื้อสมัยนิยม 1
     
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
     1402-2310 ขนมไทย
     
     1402-2309 อาหารไทยยอดนิยม
     
    1402-1305 เค้กและการแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ
     
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
    1403-1321 การสปาหน้ากับเทคโนโลยีความงาม
     
    1403-1327 แต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
     
     1403-1310 ตัดผมซอยผมหญิงขั้นพื้นฐาน
     
     1403-1319 ต่อเล็บเพ้นท์เล็บ
   
     1403-1323  ตัดผมชายพื้นฐานทรงมาตรฐาน
   
    1403-1328 การตัดผมชายพื้นฐานทรงสมัยนิยม
     
    1403-1301 การจัดดอกไม้แบบสากล
     
    1403-2301 งานใบตองเบื้องต้น
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดนตรี
    1306-2321 ดนตรีสากล
   
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
    1301-4203 การเขียนภาพจิตรกรรมไทย
     
    1301-2304 การออกแบบโลโก้ลายไทย
     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
    1703-3325 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
     
    1703-2301 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน
     
    1702-2506 นวดไทยเพื่อสุขภาพ(รับรองหลักสูตรและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข)
   
    1702-2201 นวดเท้าเพื่อสุขภาพ(รับรองหลักสูตรและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข)
     
    1702-2507 การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย(รับรองหลักสูตรและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข)