fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

การส่งเสริมความโปร่งใส(o29-o33)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส) เอกสารเพิ่มเติม
 o29 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แสดงข้อมูล
 o30 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แสดงข้อมูล
 o31 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แสดงข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส) เอกสารเพิ่มเติม
 o32 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  แสดงข้อมูล
 o33 2. การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม  แสดงข้อมูล