fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg

เยี่ยมชมห้องเรียนเฉพาะทาง รร.กะทู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เยี่ยมชมห้องเรียนเฉพาะทาง รร.กะทู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564 18:30
วันคล้ายวันสปานาวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ปีการศึกษา 2564

วันคล้ายวันสปานาวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ปีการศึกษา 2564

วันพุธ, 16 มิถุนายน 2564 18:30
ประชุมผู้ปกครองทำสัญญาการฝึกอาชีพ นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมผู้ปกครองทำสัญญาการฝึกอาชีพ นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 18:30
มาเราดีใจ..ย้ายไปเราคิดถึง

มาเราดีใจ..ย้ายไปเราคิดถึง

วันอังคาร, 25 พฤษภาคม 2564 18:30
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2564-2567

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2564-2567

วันศุกร์, 23 เมษายน 2564 18:30
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี, 08 เมษายน 2564 17:55
ENGLISH CAMP 2020

ENGLISH CAMP 2020

วันพุธ, 07 เมษายน 2564 15:09
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมการเรียนรู้การช่วยชีวิตพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมการเรียนรู้การช่วยชีวิตพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันอังคาร, 06 เมษายน 2564 12:39
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์, 05 เมษายน 2564 11:19
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาค ภาคใต้

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาค ภาคใต้

วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564 17:31
สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ, 17 มีนาคม 2564 19:19
อบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้าเพื่อประกอบอาชีพ ร่วมกับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน)

อบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้าเพื่อประกอบอาชีพ ร่วมกับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน)

วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564 16:56
พิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564

พิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564

วันเสาร์, 13 มีนาคม 2564 09:50
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 6/2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 6/2563

วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 20:39
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด

วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564 15:16
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2564 14:08
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้านิเทศติดตามการจัดการ อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลังสอง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้านิเทศติดตามการจัดการ อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษายกกำลังสอง

วันจันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2564 17:49
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในวิทยาลัย

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในวิทยาลัย

วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563 15:15
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

วันศุกร์, 18 ธันวาคม 2563 19:50
ต้อนรับคณะติดตามสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้งบประมาณและแผนการดำเนินงาน

ต้อนรับคณะติดตามสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้งบประมาณและแผนการดำเนินงาน

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563 20:11
ออกบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ออกบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธ, 09 ธันวาคม 2563 16:47
พิธีจุดเทียนชัย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียนชัย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันเสาร์, 05 ธันวาคม 2563 20:52
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันเสาร์, 05 ธันวาคม 2563 10:10
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันเสาร์, 05 ธันวาคม 2563 08:56
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 5/2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 5/2563

วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563 18:03
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563 14:31
การประชุมมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับบสถานประกอบการชั้นนำ

การประชุมมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับบสถานประกอบการชั้นนำ

วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563 19:22
« »

รายการประชาสัมพันธ์(ทั้งหมด)

ผู้อำนวยการ
00226716
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
98
319
2378
219723
2378
11902
226716

Your IP: 18.204.48.64
2021-08-06 08:10
« »
« »
« »
« »

ข่าวการศึกษา จากครูวันดี