fbpx
Slider

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการช่างเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการช่างเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 16:52
รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ​ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะ​รัฐมนตรี​อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563

รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ ​ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการประชุมคณะ​รัฐมนตรี​อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 20:53
ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อม รับ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ ในการประชุม ครม.สัญจร

ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อม รับ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ ในการประชุม ครม.สัญจร

วันอาทิตย์, 01 พฤศจิกายน 2563 14:24
ออกหน่วยบริการชุมชน(ถนนคนเดินกะทู้)

ออกหน่วยบริการชุมชน(ถนนคนเดินกะทู้)

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 19:25
สัมมนาหลังฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

สัมมนาหลังฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 14:35
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรงานบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์สปีดโบ๊ท

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรงานบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์สปีดโบ๊ท

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 12:25
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563 13:06
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563 15:56
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563 19:29
การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563

วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563 14:53
กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

กิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"

วันเสาร์, 17 ตุลาคม 2563 18:57
โครงการนวสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัลกับสถานประกอบการ

โครงการนวสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัลกับสถานประกอบการ

วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 13:33
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปี 2563)

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปี 2563)

วันพุธ, 14 ตุลาคม 2563 18:23
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 20:36
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 09:56
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 07:25
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2563 16:10
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563 17:45
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563 15:16
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

วันจันทร์, 28 กันยายน 2563 15:30
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 14:36
ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

วันพุธ, 23 กันยายน 2563 17:09
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะทู้)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะทู้)

วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563 13:09
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา)

วันเสาร์, 12 กันยายน 2563 14:16
พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2563 11:08
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

วันพุธ, 09 กันยายน 2563 21:42
โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 10)

โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 10)

วันเสาร์, 05 กันยายน 2563 13:41
« »

รายการประชาสัมพันธ์(ทั้งหมด)

เผยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ชุดห้องปฏิบัติการช่างเสริมสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(รายละเอียด คลิกที่ภาพ)

ผู้อำนวยการ
00097272
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
509
577
1492
89425
14405
21730
97272

Your IP: 35.153.39.7
2020-11-24 21:31
« »
« »
« »

ข่าวการศึกษา จากครูวันดี