Home

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

 คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
 

นายระวิ ดาบทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ


โทร.0-7622-4283 

นายจรัญ เกล้านพรัตน์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
=>ฝ่ายวิชาการ
=>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ปริญญาโท บริหารการศึกษา
โทร.0-7622-4283

นายพนมยงค์ บัวจูม
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
=>ฝ่ายบริหารทรัพยากร
=>ฝ่ายพัฒนาการนักเรียน นักศึกษา

ปริญญาโท บริหารการศึกษา
โทร.0-7622-4283 
     
 

Last Updated (Tuesday, 04 July 2017 16:45)

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty