Home

วันเด็กแห่งชาติ ๕๘

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ๒๕๕๘

 ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๘

ณ สนามศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

                      เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๘ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๘ ณ หย้าสนามศาลางกลางจังหวัดภูเก็ต โดยวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบริการวิชาชีพให้กับผู้ร่วมงานไว่จะเป็นเด็กหรือผู้ปกครอง ได้แก่ บริการข้าวไข่เจียว   น้ำแข็งใสดับร้อน ถ่ายรูปแฟนซีและบริการตัดผม ให้บริการโดยนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย

childday1
bwd  Set 1/2  fwd
childday1
childday10
childday2
childday3
childday4