Home

วันพ่อ ๕ ธันวา ๕๗

กิจกรรม วันพ่อ ๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๗

วันที่ ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี และลานเวทีกลางสะพานหิน จ.ภูเก็ต

                 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นำนักเรียนนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี  ช่วงสายเวลา ๐๙.๐๐ น.ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง)และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณลานเวที่กลางสะพานหิน  

farther1
bwd  Set 1/3  fwd
farther1
farther10
farther11
farther12
farther13