Home

วันมหาธีรราชเจ้า๕๗

พิธีวางพวงมาลา

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗

ณ สนามสุระกุล อ.เมือง จ.ภูเก็ต

                     ด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดพิธีประกอบพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ณ สนาสุรกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โดยการนำของ รองพนมยงค์ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำลูกเสือวิสามัญจำนวนหนึ่งร่วมพิธี

scout1
bwd  Set 1/2  fwd
scout1
scout10
scout2
scout3
scout4