Home

วันเด็กแห่งชาติ ๕๖

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๖

๑๒ มกราคม  ๒๕๕๖

ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.ภูเก็ต

และสวนสาธารณสะพานหิน

 

             เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นวันเด็กแห่งชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้ส่งนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับอบจ.ภูเก็ต มีกิจกรรมต่างๆอาทิ การทำข้าวไข่เจียว น้ำแข็งใส ตัดผม สอนการปั้นดินญี่ปุ่น ถ่ายรูปที่ระลึก ฯลฯ และมีนักศึกษาองค์การวิชาชีพฯส่วนหนึ่งไปตั้งเต็นท์จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตที่สวนสาธารณะสะพานหิน เพื่อจับฉลากแจกของรางวัล บิดลูกโป่งแจกเด็ก รวมทั้งไอติมหลอดได้รับความสนใจจากเด็กๆ และผู้ปกครองพอสมควร

childay1
bwd  Set 1/3  fwd
childay1
childay10
childay11
childay12
childay2