Home

วันพ่อ ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรมวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และ

เวที่กลางสะพานหิน

                              วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นำโดยนายจรัญ  เกล้านพรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัย และนายพนมยงค์  บัวจูม รองผู้อำนวยการ ได้นำนักเรียนนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๕ ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ช่วงสายเวลา ๐๙.๐๐ น.ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง)และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณลานเวที่กลางสะพานหิน  กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง

fd1
bwd  Set 1/2  fwd
fd1
fd10
fd2
fd3
fd4