Home

วันปิยะ ปี๕๕

กิจกรรมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ ร.๕

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

                           ที่บริเวณลานอนุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายปรีดี   เกตุทองผู้อำนวยการพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จำนวนหนึ่งได้เดินทางมาทำพิธีถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ร่วมกับเหล่าบรรดาข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต

piya1
bwd  Set 1/2  fwd
piya1
piya10
piya2
piya3
piya4