Home

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๕๕

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กที่สนามหน้าศาลากลางภูเก็ตและที่สวนสุขภาพศูนย์กีฬาสะพานหิน

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

 

                 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆตามโครงการ"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๕" ในโอกาสงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีการจัดกิจกรรม ๒ พื้นที่คือ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเป็นการร่วมกับอบจ.ภูเก็ตมีกิจกรรมดังนี้ เสริมสวย ตัดผม ข้าวไข่เจียว น้ำแข็งไส และถ่ายรูปที่ระลึก ส่วนที่ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตจัดที่สวนสุขภาพศูนย์กีฬาสะพานหินมีกิจกรรมสันทนาการและเกมส์ ศิลปะลูกโป่งและขับขี่รถสะเทินน้ำสะเทินบก
childday1
bwd  Set 1/5  fwd
childday1
childday10
childday11
childday12
childday13