Home

วันพ่อ ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรมวันพ่อ
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔

จังหวัดภูเก็ต

 

                    วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โดยนายปรีดี   เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้นำนักเรียนนักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ช่วงสายเวลา ๐๙.๐๐ น.ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง)และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณลานเวที่กลางสะพานหิน  กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง

fd1
bwd  Set 1/3  fwd
fd1
fd10
fd11
fd12
fd13