คำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐     "ครูของแผ่นดิน ภูมินทร์มหาราช สร้างคนสร้างชาติ ด้วยนักปราชญ์พัฒนา"

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

ตารางเรียน ตารางสอน
e-Learning
ระบบอีเลิร์นนิ่ง สอศ.
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

สาขางานการท่องเที่ยว
Home

จดหมายข่าว (วช.ภูเก็ต)


ฉบับที่ 1 
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2560
ฉบับที่ 2
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2560

ข่าวเด่นวันนี้ (Support Google Chrome)


ประมวลภาพ

 
วิทยาลัยสวยด้วยมือเรา Big Cleaning Day
17 ตุลาคม 2560

ประมวลภาพ

 
ออกหน่วยบริการ
14 ตุลาคม 2560

ประมวลภาพ

 
ทำบุญถวายพระราชกุศลฯ ครบรอบ 1 ปี
13 ตุลาคม 2560


ประมวลภาพ

 
บาร์เทนเดอร์กับ CWW Agency Academy
9 ตุลาคม 2560


ประมวลภาพ

 
บริการตัดผมฟรี รร.สตรีภูเก็ต
3 ตุลาคม 2560


ประมวลภาพ

 
งานมุทิตาจิตานุสรณ์2560
29 กันยายน 2560


ประมวลภาพ

 
รางวัลครูภาษาไทย
26  กันยายน 2560


ประมวลภาพ

ปวช.3 เข้ารับการอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
23 กันยายน 2560

ประมวลภาพ

นำเสนอรายงานผลการฝึกอาชีพ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
17 กันยายน 2560


ประมวลภาพ

หลักสูตรวิชาชีพสำหรับ
กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ภูเก็ต
16 กันยายน 2560


ประมวลภาพ 

ภาคสนามปฏิบัติการ
วิชาชีพการท่องเที่ยว ปวช.3
16 กันยายน 2560

ประมวลภาพ

 
โครงการสอนการแต่งหน้า
12 กันยายน 2560


ประมวลภาพ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ
4-15 กันยายน 2560

(ดูข้อมูลรูปภาพใช้ Google Chrome) อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา

.

กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

กิจกรรมค่าย to be number 1 57

กิจกรรมอบรมแกนนำ สมาชิก To be number one วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

วันที่ 29 -30 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมสนง.ศึกษาธิการภาค 10

อ่านต่อ

 

กิจกรรมfix it center ๕๗

กิจกรรม fix it cente และบริการ ๑๐๘ อาชีพ

๒๐ กันยายน  ๒๕๕๗

ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ(หาดในยาง)  ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

อ่านต่อ

 

ทัศนศึกษาและดูงาน๕๘

ทัศนศึกษาและดูงานสถานศึกษาต้นแบบ(Best Pracice)

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๑ - ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๗

อ่านต่อ

 

เปิดศูนย์ fix it ๒๕๗

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center)

เทศบาลตำบลวิชิต

๖ - ๗ กันยายน  ๒๕๕๗

ณ บริเวณมัสยิดกียามุดิน บ้านบ่อแร่   หมู่ .๖ 

       ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
boss02.jpg
ระบบติดตามผู้เรียน

สมัครเรียนออนไลน์

mail boxes

เว็บไซต์น่าสนใจ


Who's Online
We have 367 guests online