หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

ตารางเรียน ตารางสอน
e-Learning
ระบบอีเลิร์นนิ่ง สอศ.
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

Home

Welcome to Phuket Polytechnic College

img_9783.jpg

ข่าวเด่นวันนี้


เพื่อถวายความอาลัยและเป็นพระราชกุศล

 20 - 21 ตุลาคม 2559
 

 


สอนการทำริบบิ้นและแจกริบบิ้นโบว์ดำ

 18-19 ตุลาคม 2559 

 


พิธีลงนามความร่วมมือมาตราการองค์กร


7  กันยายน 2559


พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

งบอุดหนุน อบจ. รุ่นที่ 4
29 สิงหาคม 2559


พิธีมอบใบประกาศ นักศึกษาระยะสั้น


งบอุดหนุน อบจ. รุ่นที่ 3
26 สิงหาคม 2559

โครงการประกวดสุนทรพจน์


หัวข้อ "ต่อต้านยาเสพติด"
29 มิถุนายน 2559


พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรระยะสั้น
งบอุดหนุน อบจ. รุ่นที่ 3
25 กรกฏาคม 2559


พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรชีพระยะสั้น
งบอุดหนุน อบจ. รุ่นที่ 2
22 กรกฏาคม 2559


โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
(แห่เทียนพรรษา)
16 กรกฏาคม 2559 ณ วัดเทพนิมิตร

อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา


กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

คาราวานครั้งที่ ๓ งปม.๕๕

กิจกรรม สอน สาธิตและบริการวิชาชีพ

โครงการคาราวานแก้จนถนนอาชีพ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

๒๑ มกราคม ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนบ้านป่าครอก ต.ป่าครอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อ่านต่อ

 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน๒/๕๔

ประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี
ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๕๕

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กที่สนามหน้าศาลากลางภูเก็ตและที่สวนสุขภาพศูนย์กีฬาสะพานหิน

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

 

อ่านต่อ

 

วันพ่อ ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรมวันพ่อ
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔

จังหวัดภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
aq.jpg
ระบบติดตามผู้เรียน

เศรษฐกิจ สังคม
Featured Links:
สำนักงาน กยศ.
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน
--------------------
สำนักงาน สอศ.
องค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
--------------------
GURU Online
สภาบันพัฒนาข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
--------------------
สนง.คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
"เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554"
(Thailand Research Expo 2011)
--------------------
Polytechnic Polls
แนวทางพัฒนาเว็บไซต์ วช.
 
เว็บไซต์น่าสนใจ


Who's Online
We have 467 guests online