หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

ตารางเรียน ตารางสอน
e-Learning
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

Home

Welcome to Phuket Polytechnic College

IMG_5219.JPG

ข่าวเด่นวันนี้


พิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
งบอุดหนุน อบจ.ภูเก็ต ปี 2558
16 มีนาคม 2558


พิธีวางพวงมาลา
สดุดีท้าวเทพกระษัตรี  ท้าวศรีสุนทร 
ประจำปี 2558     วันที่   13  มีนาคม 2558


พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557
12 มีนาคม  2558   


ปณิธานความดี ปีมหามงคล
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน(Fix it Center)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
9 - 11 มีนาคม 2558   ณ สนามชัย จังหวัดภูเก็ต

อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา

กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๕๕

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กที่สนามหน้าศาลากลางภูเก็ตและที่สวนสุขภาพศูนย์กีฬาสะพานหิน

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

 

อ่านต่อ

 

วันพ่อ ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรมวันพ่อ
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔

จังหวัดภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน๒/๕๔

ประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี
ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

คาราวานฯ ครั้งที่ ๒ งปม.๕๕

กิจกรรมสอนและสาธิตวิชาชีพ โครงการคาราวานแก้จนถนอาชีพ ครั้งที่ ๒ งปม.๕๕

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ณ.วัดวิชิตสังฆาราม(วัดกะตะ) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
a.jpg
Login Form
เศรษฐกิจ สังคม
Featured Links:
สำนักงาน กยศ.
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน
--------------------
สำนักงาน สอศ.
องค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
--------------------
GURU Online
สภาบันพัฒนาข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
--------------------
สนง.คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
"เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554"
(Thailand Research Expo 2011)
--------------------
Polytechnic Polls
แนวทางพัฒนาเว็บไซต์ วช.
 
เว็บไซต์น่าสนใจ

Who's Online
We have 763 guests online