หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

e-Learning
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

Home

Welcome to Phuket Polytechnic College

img_9783.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา

Download

 

กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

อบรมการจัดการขยะ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

วันปิยะมหาราช ๕๔

กิจกรรม วันปิยะมหาราช 

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ณ  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

จิตอาสาช่วยประชาประสบภัย ๕๔

กิจกรรมปั้นE.M.บำบัดน้ำเสียส่งไปช่วยผู้ประสบภัย

๓ พ.ย.๕๔

อ่านต่อ

 

คาราวานฯ ครั้งที่ ๑ งปม.๕๕

กิจกรรมสอนสาธิตอาชีพและออกหน่วยบริการ อบจ.สัญจร

ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

                   

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
a.jpg
Login Form
เศรษฐกิจ สังคม
Featured Links:
สำนักงาน กยศ.
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน
--------------------
สำนักงาน สอศ.
องค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
--------------------
GURU Online
สภาบันพัฒนาข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
--------------------
สนง.คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
"เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554"
(Thailand Research Expo 2011)
--------------------
Polytechnic Polls
แนวทางพัฒนาเว็บไซต์ วช.
 
เว็บไซต์น่าสนใจ

Who's Online
We have 918 guests online