หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

e-Learning
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

Home

Welcome to Phuket Polytechnic College

img_9783.jpg

ข่าวเด่นวันนี้


กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่าย 

วันที่ 17 ธันวาคม 2557
ณ หอประชุม  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแต่งหน้า-นวดหน้า"
ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557
ณ ห้องสะพานหิน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 


โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
"ตัดผม ชาย-หญิง" ฟรี
ณ อาคาสวัสดิการ
ด้านหน้า วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา

กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

คาราวานฯ ครั้งที่ ๒ งปม.๕๕

กิจกรรมสอนและสาธิตวิชาชีพ โครงการคาราวานแก้จนถนอาชีพ ครั้งที่ ๒ งปม.๕๕

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ณ.วัดวิชิตสังฆาราม(วัดกะตะ) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

กิจกรรมวันวชิราวุธ ๕๔

กิจกรรมวันวิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๔

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ณ สนามกีฬาสุระกุล

 

อ่านต่อ

 

จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย๕๔

กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ช่วยงานครัวรัฐบาล(ชาวภูเก็ต)

วันที่ ๑๖ และ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๔

ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

อบรมการจัดการขยะ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
a.jpg
Login Form
เศรษฐกิจ สังคม
Featured Links:
สำนักงาน กยศ.
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน
--------------------
สำนักงาน สอศ.
องค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
--------------------
GURU Online
สภาบันพัฒนาข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
--------------------
สนง.คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
"เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554"
(Thailand Research Expo 2011)
--------------------
Polytechnic Polls
แนวทางพัฒนาเว็บไซต์ วช.
 
เว็บไซต์น่าสนใจ

Who's Online
We have 454 guests online