หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

ตารางเรียน ตารางสอน
e-Learning
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

Home

Welcome to Phuket Polytechnic College

img_9783.jpg

ข่าวเด่นวันนี้


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
ระหว่าง สถานศึกษา กับ สถานประกอบการ
และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนฝึกอาชีพ
21 กุมภาพันธ์ 2558   ปีการศึกษา 2557


กิจกรรม วันวิชาการ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน)     
วันที่ 2=4 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมสะพานหิน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

พิธีประดับเครื่องหมายของกองทัพบก
       และพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี
วันที่ 28 มกราคม 2558 
ณ ห้องประชุมสะพานหิน วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต


อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา

กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน๒/๕๔

ประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี
ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

คาราวานฯ ครั้งที่ ๒ งปม.๕๕

กิจกรรมสอนและสาธิตวิชาชีพ โครงการคาราวานแก้จนถนอาชีพ ครั้งที่ ๒ งปม.๕๕

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ณ.วัดวิชิตสังฆาราม(วัดกะตะ) ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

วันพ่อ ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรมวันพ่อ
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔

จังหวัดภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย๕๔

กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ช่วยงานครัวรัฐบาล(ชาวภูเก็ต)

วันที่ ๑๖ และ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๔

ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
a.jpg
Login Form
เศรษฐกิจ สังคม
Featured Links:
สำนักงาน กยศ.
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน
--------------------
สำนักงาน สอศ.
องค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
--------------------
GURU Online
สภาบันพัฒนาข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
--------------------
สนง.คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
"เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554"
(Thailand Research Expo 2011)
--------------------
Polytechnic Polls
แนวทางพัฒนาเว็บไซต์ วช.
 
เว็บไซต์น่าสนใจ

Who's Online
We have 1172 guests online