คำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐     "ครูของแผ่นดิน ภูมินทร์มหาราช สร้างคนสร้างชาติ ด้วยนักปราชญ์พัฒนา"

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

ตารางเรียน ตารางสอน
e-Learning
ระบบอีเลิร์นนิ่ง สอศ.
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

Home
aa.jpg

ข่าวเด่นวันนี้ (Support Google Chrome)


ประมวลภาพ

ปวช.1 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

 วันที่ 13-14  พ.ค. 2560


ประมวลภาพ

ปวช.1 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

 วันที่ 11  พ.ค. 2560


ประมวลภาพ

ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

 วันที่ 10  พ.ค. 2560


ประมวลภาพ

เข้าค่ายนักเรียน ปวช.1

 วันที่ 8-10  พ.ค. 2560


ประมวลภาพ

ประชุมผู้ปกครองมอบตัว นักเรียน ปวช.1

 วันที่ 8  พ.ค. 2560


ประมวลภาพ

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ

 วันที่ 8  พ.ค. 2560

ประมวลภาพ
ท่านรองเลขาฯ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์
 มาเยี่ยมวิทยาลัยฯ

 วันที่ 17  มี.ค. 2560

(ดูข้อมูลรูปภาพใช้ Google Chrome) อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา


กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

คาราวานครั้งที่ ๓ งปม.๕๕

กิจกรรม สอน สาธิตและบริการวิชาชีพ

โครงการคาราวานแก้จนถนนอาชีพ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

๒๑ มกราคม ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนบ้านป่าครอก ต.ป่าครอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อ่านต่อ

 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน๒/๕๔

ประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี
ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๕๕

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กที่สนามหน้าศาลากลางภูเก็ตและที่สวนสุขภาพศูนย์กีฬาสะพานหิน

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

 

อ่านต่อ

 

วันพ่อ ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรมวันพ่อ
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔

จังหวัดภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
boss02.jpg
ระบบติดตามผู้เรียน

สมัครเรียนออนไลน์

mail boxes

เว็บไซต์น่าสนใจ


Who's Online
We have 446 guests online