คำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐     "ครูของแผ่นดิน ภูมินทร์มหาราช สร้างคนสร้างชาติ ด้วยนักปราชญ์พัฒนา"

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

ตารางเรียน ตารางสอน
e-Learning
ระบบอีเลิร์นนิ่ง สอศ.
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

Home
aa.jpg

ข่าวเด่นวันนี้ (Support Google Chrome)

ประมวลภาพ
ท่านรองเลขาฯ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์
 มาเยี่ยมวิทยาลัยฯ

 วันที่ 17  มี.ค. 2560


ประมวลภาพ
"แข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยวฯ"

 วันที่ 15-16  ก.พ. 2560


ประมวลภาพ


"เปิดโลกสัมมาชีพ"    
วันที่ 15 ก.พ. 2560


ประมวลภาพ
"เยาวชนรุ่นใหม่เข้าวัดทำบุญ"

 วันที่ 11 ก.พ. 2560


ประมวลภาพ
"รางวัลชนะเลิศระดับชาติ"

วันที่ 8 ก.พ. 2560


ประมวลภาพ
"ศึกษาดูงาน สถานศึกษาคุณธรรมฯ"

วันที่ 31 ม.ค. ถึง วันที่ 4 ก.พ. 2560


ประมวลภาพ
"อบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษาคุณธรรม"

วันที่ 28-29 มกราคม 2560

(ดูข้อมูลรูปภาพใช้ Google Chrome) อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา


กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

คาราวานครั้งที่ ๓ งปม.๕๕

กิจกรรม สอน สาธิตและบริการวิชาชีพ

โครงการคาราวานแก้จนถนนอาชีพ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

๒๑ มกราคม ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนบ้านป่าครอก ต.ป่าครอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อ่านต่อ

 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน๒/๕๔

ประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี
ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๕๕

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กที่สนามหน้าศาลากลางภูเก็ตและที่สวนสุขภาพศูนย์กีฬาสะพานหิน

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

 

อ่านต่อ

 

วันพ่อ ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรมวันพ่อ
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔

จังหวัดภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
boss02.jpg
ระบบติดตามผู้เรียน

สมัครเรียนออนไลน์

mail boxes

เว็บไซต์น่าสนใจ


Who's Online
We have 664 guests online