หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

ตารางเรียน ตารางสอน
e-Learning
ระบบอีเลิร์นนิ่ง สอศ.
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

Home

Welcome to Phuket Polytechnic College

good.jpg

ข่าวเด่นวันนี้


พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรระยะสั้น
งบอุดหนุน อบจ. รุ่นที่ 3
25 กรกฏาคม 2559


พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรชีพระยะสั้น
งบอุดหนุน อบจ. รุ่นที่ 2
22 กรกฏาคม 2559


โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
(แห่เทียนพรรษา)
16 กรกฏาคม 2559 ณ วัดเทพนิมิตร


วันไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 มิถุนายน 2559


วันคล้ายวันสถาปนา


วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ครบรอบ 23 ปี 16 มิถุนายน 2559


โครงการขยายโอกาส
การศึกษาวิชาชีพ

บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 7  ต.เกาะแก้ว  อ.เมือง จ.ภูเก็ต


โครงการขยายโอกาส
การศึกษาวิชาชีพ

ข้างบ้านหยี่เต้ง  ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา

กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

คาราวานครั้งที่ ๓ งปม.๕๕

กิจกรรม สอน สาธิตและบริการวิชาชีพ

โครงการคาราวานแก้จนถนนอาชีพ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

๒๑ มกราคม ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนบ้านป่าครอก ต.ป่าครอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อ่านต่อ

 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน๒/๕๔

ประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี
ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๔

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๕๕

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กที่สนามหน้าศาลากลางภูเก็ตและที่สวนสุขภาพศูนย์กีฬาสะพานหิน

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

 

อ่านต่อ

 

วันพ่อ ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรมวันพ่อ
๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๔

จังหวัดภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
aq.jpg
ระบบติดตามผู้เรียน

เศรษฐกิจ สังคม
Featured Links:
สำนักงาน กยศ.
กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน
--------------------
สำนักงาน สอศ.
องค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
--------------------
GURU Online
สภาบันพัฒนาข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
--------------------
สนง.คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
"เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554"
(Thailand Research Expo 2011)
--------------------
Polytechnic Polls
แนวทางพัฒนาเว็บไซต์ วช.
 
เว็บไซต์น่าสนใจ


Who's Online
We have 248 guests online