คำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐     "ครูของแผ่นดิน ภูมินทร์มหาราช สร้างคนสร้างชาติ ด้วยนักปราชญ์พัฒนา"

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

ตารางเรียน ตารางสอน
e-Learning
ระบบอีเลิร์นนิ่ง สอศ.
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

สาขางานการท่องเที่ยว
Home

จดหมายข่าว (วช.ภูเก็ต)


ฉบับที่ 1 
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2560
ฉบับที่ 2
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2560
ฉบับที่ 3
จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2560

ข่าวเด่นวันนี้ (Support Google Chrome)

ประมวลภาพ

 
บริการตัดผมฟรี รร.บ้านนาบอน
22 มกราคม 2561

ประมวลภาพ

 
อบจ.สัญจร
20 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
สอนทำพิซซ่า
20 มกราคม 2561

ประมวลภาพ

 
เรียนขับรถยนต์ระยะสั้นรุ่นที่ 7
19 มกราคม 2561

ประมวลภาพ

 
บริการตัดผมฟรี รร.บ้านเชิงทะเล
19 มกราคม 2561

ประมวลภาพ

 
แนะแนว อบจ.ตลาดเหนือ
19 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
keep phuket clean
19 มกราคม 2561

ประมวลภาพ

 
บริการตัดผมฟรี รร.วัดสว่างอารมณ์
18 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
บริการตัดผมฟรี รร.ปัญญานุกูล
17 มกราคม 2561

ประมวลภาพ

 
วันครูปี 2561
16 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
บริการตัดผมฟรี รร.บ้านเกาะสิเหร่
15 มกราคม 2561

ประมวลภาพ

 
ตลาดนัดแรงงานราชภัฎ
15 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
วันเด็กปี 2561
13 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
ลูกเสือช่วยวันเด็กจวนผู้ว่าตรัง
13 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
เปิดโครงการอบรมอาชีพ(คุกกี้)
13 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
งานแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ตรัง
12 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
อาชีวะ-เทศบาลประชุม
9 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
มอบของขวัญสถานประกอบการ
6-7 มกราคม 2561

ประมวลภาพ

 
ศึกษาเรียนรู้ในงาน Phuket Rendezvous
5 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
ผู้บริหาร ออกเยี่ยมปีใหม่ 2561
3 มกราคม 2561

(ดูข้อมูลรูปภาพใช้ Google Chrome) อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา

.

กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่๑/๕๕

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๕

ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

ค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต ๕๕

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนาจิตและค่ายอบรมส่งเสริมจริยธรรมน.ศ.อิสลาม  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๗ - ๙ พ.ค. ๒๕๕๕

ณ วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) และมัสยิดบ้านเกาะมะพร้าว

 

อ่านต่อ

 

กิจกรรมวันสถาปนาและไหว้ครู ๕๕

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาและวันไหว้ครูปี การศึกษา ๒๕๕๕

๑๔ มิ.ย.๒๕๕๕

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ๕๔

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ลูกเสือวิสามัญ

 ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 ๒๖-๒๘ ก.พ.๒๕๕๕

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

โครงการลูกเสือมีคุณธรรม นำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
boss02.jpg
ระบบติดตามผู้เรียน

สมัครเรียนออนไลน์

mail boxes

เว็บไซต์น่าสนใจ


Who's Online
We have 1512 guests online