คำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐     "ครูของแผ่นดิน ภูมินทร์มหาราช สร้างคนสร้างชาติ ด้วยนักปราชญ์พัฒนา"

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

ตารางเรียน ตารางสอน
e-Learning
ระบบอีเลิร์นนิ่ง สอศ.
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

สาขางานการท่องเที่ยว
Home

จดหมายข่าว (วช.ภูเก็ต)


ฉบับที่ 1 
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2560
ฉบับที่ 2
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2560

ข่าวเด่นวันนี้ (Support Google Chrome)


ประมวลภาพ

 
รับการประเมินฯ ศูนย์บ่มเพาะ

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

ประมวลภาพ

 
ผู้ว่าฯ เยี่ยมวิทยาลัยฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560


ประมวลภาพ

 
นักเรียนแข่งขันกีฬาระดับภาคใต้

วันที่ 16 สิงหาคม 2560


ประมวลภาพ

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

วันที่ 12 สิงหาคม 2560


ประมวลภาพ

 
ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี รร.ดาวรุ่ง

วันที่ 10 สิงหาคม 2560


ประมวลภาพ

 
ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี รร.อ่าวน้ำบ่อ

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

(ดูข้อมูลรูปภาพใช้ Google Chrome) อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา

.

กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

พิธีเปิดศูนย์ fix it แห่งที่ ๒ ปี ๕๕

พิธีเปิดศูนย์ fix it center อบต.เกาะแก้ว ปีงปม.๕๕

ที่ศาลเจ้าบ้านสะปำ  ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

๑๑-๑๒ ส.ค. ๒๕๕๕

 

อ่านต่อ

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ๕๕

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ปี๕๕

๒๖มิ.ย.๒๕๕๕

หน้าเสาธงวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

พิธีเปิดศูนย์ fix it center55

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
อบต.ไม้ขาว
(fix it center) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ.โรงเรียนนวัตกรรมชุมชนไม้ขาว
หมู่ ๔ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

กิจกรรมสวนสนามวันลูกเสือไทย๕๕

กิจกรรมเดินสวนสนาม

วันสถาปนาลูกเสือไทย

๑ ก.ค. ๒๕๕๕

สนามกีฬาสุรกุล จังหวัดภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
boss02.jpg
ระบบติดตามผู้เรียน

สมัครเรียนออนไลน์

mail boxes

เว็บไซต์น่าสนใจ


Who's Online
We have 284 guests online