คำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐     "ครูของแผ่นดิน ภูมินทร์มหาราช สร้างคนสร้างชาติ ด้วยนักปราชญ์พัฒนา"

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

ตารางเรียน ตารางสอน
e-Learning
ระบบอีเลิร์นนิ่ง สอศ.
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

สาขางานการท่องเที่ยว
Home

จดหมายข่าว (วช.ภูเก็ต)


ฉบับที่ 1 
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2560
ฉบับที่ 2
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2560
ฉบับที่ 3
จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2560
ฉบับที่ 4
จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2560

ข่าวเด่นวันนี้ (Support Google Chrome)


ประมวลภาพ

 
บริการตัดผมฟรี
กุมภาพันธ์ 2561


ประมวลภาพ

 
วันวิชาการ กล้อง1,กล้อง2
14 กุมภาพันธ์ 2561


ประมวลภาพ

 
แนะแนว
9 กุมภาพันธ์ 2561


ประมวลภาพ

 
ปฏิบัติการภาคสนาม ทท.
4 กุมภาพันธ์ 2561


ประมวลภาพ

 
องค์การฯ จ.สุพรรณบุรี
2 กุมภาพันธ์ 2561


ประมวลภาพ

 
ประชุมสมัชชาสตรีฯ
30 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
ปฐมนิเทศระยะสั้นรุ่นที่ 8
29 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
อบรมยาเสพติด
29 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
ยุวมัคคุเทศก์
28 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
มอบใบประกาศฯรุ่นที่ 7
26 มกราคม 2561

ประมวลภาพ

 
ร่วมประเมินฯ วท.เทคนิคตรัง
25 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
เปิดโลกสัมมาชีพฯ
25 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์
10 มกราคม 2561


ประมวลภาพ

 
กิจกรรมคริสต์มาส
27 ธันวาคม 2560


ประมวลภาพ

 
มอบใบประกาศฯรุ่นที่ 6
22 ธันวาคม 2560

(ดูข้อมูลรูปภาพใช้ Google Chrome) อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา

.

กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

พิธีเปิดศูนย์ fix it แห่งที่ ๒ ปี ๕๕

พิธีเปิดศูนย์ fix it center อบต.เกาะแก้ว ปีงปม.๕๕

ที่ศาลเจ้าบ้านสะปำ  ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

๑๑-๑๒ ส.ค. ๒๕๕๕

 

อ่านต่อ

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ๕๕

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ปี๕๕

๒๖มิ.ย.๒๕๕๕

หน้าเสาธงวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

พิธีเปิดศูนย์ fix it center55

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
อบต.ไม้ขาว
(fix it center) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ.โรงเรียนนวัตกรรมชุมชนไม้ขาว
หมู่ ๔ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

กิจกรรมสวนสนามวันลูกเสือไทย๕๕

กิจกรรมเดินสวนสนาม

วันสถาปนาลูกเสือไทย

๑ ก.ค. ๒๕๕๕

สนามกีฬาสุรกุล จังหวัดภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
boss02.jpg
ระบบติดตามผู้เรียน

สมัครเรียนออนไลน์

mail boxes

เว็บไซต์น่าสนใจ


Who's Online
We have 1189 guests online