คำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐     "ครูของแผ่นดิน ภูมินทร์มหาราช สร้างคนสร้างชาติ ด้วยนักปราชญ์พัฒนา"

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

องค์การนักวิชาชีพฯ
งานระบบทวิภาคี

ตารางเรียน ตารางสอน
e-Learning
ระบบอีเลิร์นนิ่ง สอศ.
เอกสาร, คู่มือ, วิจัยฯ

สาขางานการท่องเที่ยว
Home

จดหมายข่าว (วช.ภูเก็ต)


ฉบับที่ 1 
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2560
ฉบับที่ 2
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2560

ข่าวเด่นวันนี้ (Support Google Chrome)


ประมวลภาพ

 
วิทยาลัยสารพัดช่างบริการตัดผมฟรี
 ธันวาคม 2560


ประมวลภาพ

 
ติว v-net นักเรียน ปวช.3
7-15 ธันวาคม 2560


ประมวลภาพ

 
สอน สาธิตทำดอกไม้
8 ธันวาคม 2560


ประมวลภาพ

 
แข่งขันทึกษะวิชาชีพ ระดับภาค
7 ธันวาคม 2560

ประมวลภาพ

 
ทำบุญใส่บาตรกิจกรรมวันพ่อ
5 ธันวาคม 2560

ประมวลภาพ

 
พิธีแซยิดองค์พระสามฮู้ฯ ภูเก็ต
3 ธันวาคม 2560


ประมวลภาพ

 
สัมนานักเรียนฝึกงาน ปวช.3
26 พฤศจิกายน 2560

ประมวลภาพ

 
วันวชิราวุธ
25 พฤศจิกายน 2560

ประมวลภาพ

 
การแข่งขันทึกษะฯ ระดับ อศจ.
24 พฤศจิกายน 2560

ประมวลภาพ

 
ปฐมนิเทศกลักสูตรระยะสั้น 6/2560
20 พฤศจิกายน 2560

ประมวลภาพ

 
กิจกรรมโชว์พราว
13 พฤศจิกายน 2560


ประมวลภาพ

 
รางวัลประกวดกระทง
8 พฤศจิกายน 2560


ประมวลภาพ

 
วิทยาลัยสารพัดช่างบริการตัดผมฟรี
พฤศจิกายน 2560

(ดูข้อมูลรูปภาพใช้ Google Chrome) อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ รายงาน

ข่าวสาร นักเรียนนักศึกษา

.

กิจกรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน

ค่ายพัฒนาจิต ๕๘

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมพัฒนาจิต และอบรมจริยธรรมอิสลาม ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม(เกตโฮ่ ) อ.กะทู้และมัสยิดยาเมี๊ยะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โครงการคุณธรรมนำความรู้ ปี ๒๕๕๘

อ่านต่อ

 

วันเด็กแห่งชาติ ๕๘

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ๒๕๕๘

 ๑๐ มกราคม  ๒๕๕๘

ณ สนามศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 

อ่านต่อ

 

ค่ายพักแรมลูกเสือ ๕๘

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ประดับแถบลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ภูเก็ต

อ่านต่อ

 

สังสรรค์วันปีใหม่ ๕๘

กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่ ๒๕๕๘ 

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

๙ มกราคม  ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

          

อ่านต่อ

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty
Director
boss02.jpg
ระบบติดตามผู้เรียน

สมัครเรียนออนไลน์

mail boxes

เว็บไซต์น่าสนใจ


Who's Online
We have 817 guests online