สถานประกอบการในพื้นที่  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

1

บริษัท อี ยู มารีน จำกัด

๐๗๖-๓๘๔-๕๑๐

MOU

2

บริษัท วัชรมารีน จำกัด

๐๗๖-๒๓๙-๘๒๑

MOU

3

บริษัท  ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จำกัด

๐๗๖-๖๐๔-๗๔๔-๕

MOU

4

บริษัท ยนต์พัฒนา ภูเก็ต จำกัด

๐๗๖-๒๕๒-๕๓๘

MOU

5

บริษัท นิกร มารีน จำกัด

๐๗๖-๓๘๓-๓๕๙

MOU

6

บริษัท ภูเก็ต มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Volvo Panta)

๐๗๖-๕๒๙-๐๕๕

MOU

7

บริษัท  ฮัล  มารีน  เซอร์วิส  (ภูเก็ต)  จำกัด

๐๗๖-๓๗๗-๙๓๐

MOU

8

บริษัท เอกซ์เนต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เพอริเฟอร์รัส ซัพพลาย จำกัด

๐๗๖-๒๓๓-๗๘๘-๙

MOU

9

ศูนย์บริการ Dell Shop  Phuket

๐๗๖-๒๓๓-๗๘๘-๙๐

MOU

10

ศูนย์บริการ Lenovo Phuket

๐๗๖-๒๓๓-๗๘๘-๙๐

MOU

11

บริษัท เอสดีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด 

๐๗๖-๒๑๕-๗๙๖

MOU

12

เทศบาลตำบลวิชิต

๐๗๖-๕๒๕-๑๐๐ 

MOU

13

เทศบาลตำบลรัษฎา

o๗๖-๕๒๕๗๗๙-๑o๘

MOU

14

บริษัท  รายาพริ้นเซส จำกัด

๐๗๖-๒๘๒-๐๔๔-๕

MOU

15

บริษัท นิกร มารีน จำกัด

๐๗๖-๓๘๓-๓๕๙

MOU

16

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาวเกาะบริการ

๐๗๖-๒๔๖-๕๑๒-๓

MOU

17

บริษัท  ดอลฟิน  ซีเวย์ จำกัด

076-281-500-3

MOU

18

Recenta Hotel Group

๐๗๖-๒๐๑-๐๐๐

MOU

19

ไทเกอร์กรุ๊ป (บริษัท บางกอกเรสซิเด้นส์ ป่าตอง จำกัด)

๐๘๓-๕๒๓๑๘๖๗

MOU