ดนตรีสากล  รอบค่ำ   รับจำนวน 20 คน  ครูสมชาย  จันทรา

page11.jpg