ซิลค์สกรีนและวงจรพิมพ์ รอบค่ำ   รับจำนวน 20 คน  ครูเปมิกา  สุขสวัสดิ์

page11.jpg