ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์  รอบค่ำ  รับจำนวน 20 คน ครูธนาวุธ  บุญลิปตานนท์

 

page11.jpg