ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน  รอบค่ำ  รับจำนวน 20 คน  ครูภักดี   สิทธิการ

page11.jpg