ช่างบริการรถจักรยานยนต์(ช่างซ่อม) รอบค่ำ  รับจำนวน 20 คน ครูแสงชัย   ขวัญเกลี้ยง

page11.jpg