ประดิษฐ์มาลัยจากผ้า รอบค่ำ   รับจำนวน 20 คน ครูสามารถ   รอดยิ้ม

page11.jpg