ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  รอบค่ำ รับจำนวน 25 คน ครูพัชราพรรณ   นิติกุล

page11.jpg