เทคนิคการตัดผมชาย รอบค่ำ  รับจำนวน 20 คน  ครูธนิน  เข็มทอง

 
 
 
 
 
 
 
page11.jpg