พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

6 พฤษภาคม 2562

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

19/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตร(ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

         26/03/2562   ประกาศรับสมัครรุ่นที่ 1-4/2562      

| In ข่าวประกาศ | 09 August, 2018
พิธีลงนาม

พิธีลงนาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี...

Read more
ประชุมผู้ปกครอง ปวช.1

ประชุมผู้ปกครอง ปวช.1

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภ...

Read more
กิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต...

Read more
ชุมนุมลูกเสือฯ ระดับชาติ 20

ชุมนุมลูกเสือฯ ระดับชาติ 20

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ...

Read more

ขนมอบ1

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูวิไลวรรณ ตันกองโกย

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูธนิน เข็มทอง

เทคนิคตัดซอย และเคมี

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูนิภารัตน์ เชื้อไทย

เทคนิคการตัดผมชาย

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน
page11.jpg