การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับภาค ภาคใต้

11-14 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

พิธีไหว้ครู 62

พิธีไหว้ครู 62

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภ...

Read more
ครบรอบ 26 ปี วันสถาปนาฯ

ครบรอบ 26 ปี วันสถาปนาฯ

Read more
ประชุมผู้ปกครอง ปวช.1

ประชุมผู้ปกครอง ปวช.1

Read more
พิธีลงนาม

พิธีลงนาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี...

Read more

ขนมอบ1

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูวิไลวรรณ ตันกองโกย

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูธนิน เข็มทอง

เทคนิคตัดซอย และเคมี

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูนิภารัตน์ เชื้อไทย

เทคนิคการตัดผมชาย

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน