"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 

27 พฤศจิกายน 2561

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

จังหวัดภูเก็ต

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

19/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตร(ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

         14/11/2561   ประกาศรับสมัครรุ่นที่ 6-8/2561      

| In ข่าวประกาศ | 09 August, 2018

"คนต่งห่อ" ครั้งที่ 2

โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ"...

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภ...

Read more

"ปาปึก" (PABUK)

  อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ...

Read more
สุดยอดนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 3

สุดยอดนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 3

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่...

Read more
ทักษะฯ ระดับภาคใต้

ทักษะฯ ระดับภาคใต้

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน...

Read more

ขนมอบ1

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูวิไลวรรณ ตันกองโกย

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูธนิน เข็มทอง

เทคนิคตัดซอย และเคมี

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูนิภารัตน์ เชื้อไทย

เทคนิคการตัดผมชาย

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน
page1.jpg