บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตศึกษาดูงาน 

31 สิงหาคม 2561

ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

19/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตร(ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

         26/03/2562   ประกาศรับสมัครรุ่นที่ 1-4/2562      

| In ข่าวประกาศ | 09 August, 2018
อบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้า

อบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้า

อบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้านวดหน้า 26-27...

Read more
พิธีวางพวงมาลา

พิธีวางพวงมาลา

พิธีวางพวงมาลา และสดุดีท้าวเทพกระษัตรี...

Read more
ชุมนุมลูกเสือฯ ระดับชาติ 20

ชุมนุมลูกเสือฯ ระดับชาติ 20

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ...

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภ...

Read more
พิธีมอบประกาศฯ

พิธีมอบประกาศฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา...

Read more

ขนมอบ1

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูวิไลวรรณ ตันกองโกย

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูธนิน เข็มทอง

เทคนิคตัดซอย และเคมี

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูนิภารัตน์ เชื้อไทย

เทคนิคการตัดผมชาย

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน
page11.jpg