คณะนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอุตตระ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลยเซีย
มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันครู2563

วันครู2563

Read more
ประเมินสภานศึกษาฯ

ประเมินสภานศึกษาฯ

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน...

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภ...

Read more
มหาวิทยาลัยอุตตระ

มหาวิทยาลัยอุตตระ

คณะนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอุตตระ...

Read more
สังข์หยดเกมส์

สังข์หยดเกมส์

Read more

ขนมอบ1

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูวิไลวรรณ ตันกองโกย

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูธนิน เข็มทอง

เทคนิคตัดซอย และเคมี

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูนิภารัตน์ เชื้อไทย

เทคนิคการตัดผมชาย

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน