มหาวิทยาลัยอุตตระ

มหาวิทยาลัยอุตตระ

คณะนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอุตตระ...

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภ...

Read more
สังข์หยดเกมส์

สังข์หยดเกมส์

Read more
ต้อนรับท่านรองเลขาฯ

ต้อนรับท่านรองเลขาฯ

Read more
วันแม่ 12 สค.62

วันแม่ 12 สค.62

Read more

ขนมอบ1

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูวิไลวรรณ ตันกองโกย

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูธนิน เข็มทอง

เทคนิคตัดซอย และเคมี

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูนิภารัตน์ เชื้อไทย

เทคนิคการตัดผมชาย

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน