ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ระดับภาคใต้

บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ร่วม พิธี-กิจกรรม วันแม่ 2561

จัดทำมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับผู้ประกอบการ

17 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม 16 มิย.  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

  • a7.JPG
  • a10.JPG
  • a22.JPG
  • a23.jpg
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

         14/11/2561   ประกาศรับสมัครรุ่นที่ 6-8/2561      

| In ข่าวประกาศ | 09 August, 2018
สิ่งประดิษฐ์ 61

สิ่งประดิษฐ์ 61

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  27 พฤศจิกายน...

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภ...

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

บริการชุมชนเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์...

Read more
ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตศึกษาดูงาน  31 สิงหาคม...

Read more
คณะกรรมการ วช.

คณะกรรมการ วช.

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต...

Read more

ขนมอบ1

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูวิไลวรรณ ตันกองโกย

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูธนิน เข็มทอง

เทคนิคตัดซอย และเคมี

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูนิภารัตน์ เชื้อไทย

เทคนิคการตัดผมชาย

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน