• a1.jpg
  • a2.jpg
  • a3.JPG
  • a4.jpg
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

  ประกาศรับสมัครรุ่นที่ 4/2561  

| In ข่าวประกาศ | 09 August, 2018
อาชีวะเกมส์ภาคใต้ จ.กระบี่

อาชีวะเกมส์ภาคใต้ จ.กระบี่

   ร่วมกิจกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้...

Read more
โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ "28"

โคงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่...

Read more
พิธีลงนาม (MOU)

พิธีลงนาม (MOU)

วิทยาลัยสารพัดช่าง & สถา...

Read more
ปฏิบัติการทักษะอาชีพ

ปฏิบัติการทักษะอาชีพ

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพ

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภ...

Read more

นายทดสอบ ทดสอบ

นักกีฬายอดเยี่ยม

แข่งขันกีฬาระดับภาคใต้

นายทดสอบ ทดสอบ

เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลง

งานประกวดระดับนานาชาติ

นายทดสอบ ทดสอบ

คุณธรรมยอดเยี่ยม

พบกระเป๋าเงิน ส่งคืนเจ้าของ