xcza.jpg
มหาวิทยาลัยอุตตระ

มหาวิทยาลัยอุตตระ

คณะนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอุตตระ...

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภ...

Read more
สังข์หยดเกมส์

สังข์หยดเกมส์

Read more
ต้อนรับท่านรองเลขาฯ

ต้อนรับท่านรองเลขาฯ

Read more
วันแม่ 12 สค.62

วันแม่ 12 สค.62

Read more

ขนมอบ1

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูวิไลวรรณ ตันกองโกย

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูธนิน เข็มทอง

เทคนิคตัดซอย และเคมี

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูนิภารัตน์ เชื้อไทย

เทคนิคการตัดผมชาย

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน